resorts – Saal Duitsland

Opdracht: : Stedenbouw – vakantiehuis

Ontwerp: nieuwbouw resorts

Locatie: Duitsland –Saal&Dabel

Jaar: 2012

Opdrachtgever: Bedrijf

Status: Concept – in ontwikkeling