Het Groene Hof, Gouda

Stichting Knarrenhof ontwikkelt door heel Nederland woonvormen voor ouderen. Doel van de stichting is om sociaal duurzame projecten te maken waar ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Deels betreft het koopwoningen en deels sociale huurwoningen. De woningen liggen rond een hof, waarin ook een gezamenlijk hofhuis is opgenomen. Deze setting zorgt ervoor dat nabuurschap, het na elkaar omkijken, wordt gestimuleerd. De hoven zijn meestal grondgebonden. Tijdens mijn dienstverband bij Inbo heb ik het eerste gestapelde hof voor Knarrenhof ontworpen.

Samengaan van terrasflat en een hof
Op een voormalige schoollocatie, gelegen in een groene long van de wijk  Bloemendaal  Gouda, is eerst gekeken of een grondgebonden hof mogelijk was. Hiermee zou het open karakter van de plek verdwijnen. Een gestapeld hof kwam toen in beeld. Grootste uitdaging daarbij was om de kwaliteit te benaderen  van een grondgebonden hof, waar de woningen één laag met kap zijn. Belangrijke vragen daarbij waren:  Hoe krijgen wij een goede bezonning in het hof? En hoe hebben de bewoners op de verdieping contact met het hof? Dit resulteerde in een carrévormig appartementencomplex, waarbij de zuidzijde juist werd geopend. Hierdoor ontstond uitzicht vanuit het hof en een goede bezonning. De volgende belangrijke ingreep was het maken van leefgalerijen aan de hofzijde. Deze zijn terrasvormig uitgevoerd zodat de brede galerij deels op de appartementen van de beneden buren lag. De eerste 1,2 meter voor het appartement werd zo een Delftse stoep, een privé voor de woning. Technisch een complexe oplossing, die wel drempelloos is uitgevoerd. Om het hof karakter verder te versterken is de binnenzijde met hout uitgevoerd en de buitenzijde juist met een gele steen. Aan de buitenzijde hebben de bewoners vervolgens ook een privé balkon.

Ontwerp: ontworpen tijdens dienstverband INBO architecten
Opdrachtgever: stichting Knarrenhof
Oplevering: 2022
Fotografie: Rufus de Vries