Kubistische geschakelde woningen, Bolsward

Direct ten noorden van de Bolswarder binnenstad heeft de nieuwbouw van een school drie locaties vrijgemaakt voor nieuwe ontwikkelingen. Na een gewonnen selectie is op de locatie Gijsbert Japicxlaan een plan ontwikkeld met 13 vrijstaande kubistische woningen. De woningen vormen een gezamenlijk erf, waaraan de woningen worden ontsloten. Het ontwerp kent een eigen typologie, de zij- en voorgevel op de erfgrens. Op de kleine privé kavel wordt privacy verkregen door het toepassen van patio’s, zowel op de begane grond als op de tweede laag.  De woningen zijn drie lagen hoog. Zij overbruggen hiermee in schaal en vormgeving met de galerijflats aan de westzijde en de grondgebonden woningen aan de zuidzijde. De vormgeving is modern, het materiaal- en kleurgebruik is warm.

Ontwerp: ontworpen tijdens dienstverband INBO architecten
Opdrachtgever: Bemog projectontwikkeling
Oplevering: 2004
Prijzen: genomineerd voor Vredeman de Vriesprijs 2004
Fotografie: Ger van der Vlugt