Auteur: architect ir. Olof Schonewille & ir. Janet Schonewille-alsaifi

Zorgen voor je ouder(s), de Lauwers Drachten

Op loopafstand van ons bureau in Drachten hield woningstichting Accolade een Design en Built selectie voor een zorg opgave voor kleinschalig wonen. Samen met Van Wijnen Gorredijk hebben we gewerkt aan een aanbieding. De opgave betrof twee woongroepen met studio’s, zorgappartementen en aanleunappartementen. Enkele jaren na oplevering ontwikkelde onze (schoon)moeder dementie en heeft zij haar laatste drie en half jaar verbleven in woongroep de Lauwers. De nabijheid en het feit dat we dit project zelf hadden ontworpen maakt de Lauwers voor ons een bijzonder project.

Gewoon wonen
Als een verblijfsgebouw in de zorg eruit ziet als een gewoon appartementengebouw, zien wij dat als compliment. Met deze insteek is de Lauwers ontworpen, er is geen onderscheid gemaakt tussen de studio’s, de zorgappartementen en de aanleunwoningen. De setting is groen en het gebouw heeft met balkons en galerijen rondom de uitstraling van een paviljoen. De begane grond heeft een gele steen, de verdieping een donkerbruine steen, beide van steenfabriek Strating uit Groningen.  Bij het ontwerpen van de plattegrond is rekening gehouden dat alle studio’s en zorgappartementen getransformeerd kunnen worden naar normale appartementen, dit zonder dat de gevel aangepast hoeft te worden.

Kleinschalig wonen
Zorggroep Liante biedt haar bewoners in De Lauwers de kleinschalige woonvorm aan. Dit betekent specifiek dat twee groepen van zes personen samenwonen in een huiselijk ingerichte woning. Een vast team van medewerkers zorgt daarbij voor ondersteuning op maat en dagritme. Mensen worden bovendien voortdurend geprikkeld om actief te blijven. Zo helpen zij bijvoorbeeld mee met het klaarmaken van warme maaltijden. Even geen zin of behoefte aan privacy? In hun comfortabele kamer kunnen bewoners zich altijd even terugtrekken. Kleinschalig wonen is een effectieve woonvorm. Uit onderzoek blijkt dat bewoners zich in deze omgeving meer op hun gemak voelen. Ze slapen en eten beter en ervaren minder paniek.

Beschermd wonen en aanleunwoningen
Voor mensen met een indicatie voor beschermd wonen heeft Liante tien ruime appartementen op de begane grond. Deze bewoners hebben behoefte aan geborgenheid en vinden hier een veilige leefomgeving. Echtparen, waarvan één iemand dementie heeft, komen ook in aanmerking voor een woning in De Lauwers. Zorggroep Liante heeft standaard veertien aanleunwoningen voor hen gereserveerd. Een overdekte gang verbindt deze appartementen met de twee kleinschalige woongroepen en zijn van alle gemakken voorzien.

Ontwerp: ontworpen tijdens dienstverband INBO architecten
Gebruiker: Zorginstelling Liante
Opdrachtgever: Accolade & Van Wijnen
Oplevering: 2015
Foto’s: Auke van der Weide