Opdracht: Levensloopbestendig vrijstaand woning

Ontwerp: nieuwbouw

Locatie: Den Ham

Jaar: 2023

Opdrachtgever: particulier

Status: in ontwikkeling