Herontwikkelen school

Opdracht: selectie

Ontwerp:  herontwikkelen school in 4 woningen

Locatie: Een

Jaar: 2020

Opdrachtgever: zakelijk

Status: ontwerp

Auteur: architect ir. Olof Schonewille & ir. Janet Schonewille-alsaifi