Opdracht: Masterplan paardenkliniek en paardenstallen

Ontwerp: Nieuwbouw en bestaand

Locatie: Zuideresweg 2 te Orvelte

Jaar: 2022

Opdrachtgever: Bedrijf

Status: Gerealiseerd 2023

Auteur: architect ir. Olof Schonewille & ir. Janet Schonewille-alsaifi