Sculpturaal appartementencomplex. Landmark in de polder

Aan de rand van de Oostvaardersplassen in Almere staat appartementencomplex Madrona. De veertig meter hoge woontoren voor woningstichting de GoedeStede, bevat 95 sociale huurappartementen, waarvan 74 twee- en 21 driekamerwoningen.  De verhouding daarvan verschilt per laag. Boven in de toren bevinden zich alleen tweekamer woningen. Daarmee is het echt een sociaal woningbouwplan, de doelgroep met de kleinste beurs ligt op de plek met het mooiste uitzicht. Met helder weer is Enkhuizen zelfs te zien.

Puzzelstukken
De basisplattegrond van de Madrona is gebaseerd op het HoogWonen-concept van Trebbe. Bij dit concept wordt gebruikgemaakt van een aantal vaste ‘puzzelstukken’ waarmee een plattegrond gemaakt kon worden. Binnen dit project is gekozen voor de variant met centrale ontsluiting. Per laag bevinden zich acht appartementen, variërend in grootte van 50 tot 70 vierkante meter.  

Sculpturaal volume
Tijdens het ontwerpen van de toren bleek uit de vormstudie dat het naar boven toe ‘verjongen’ van het volume nodig was om de toren verticaler te laten ogen. Binnen het HoogWonen-concept was dit mogelijk door op de hoeken de kleine tweekamerwoningen te leggen boven op de grotere driekamerwoningen. Dit verjongen gebeurt steeds op een andere laag, zodat een licht asymmetrisch en sculpturaal beeld ontstaat. Deze asymmetrie is doorgezet in het laten verspringen van de balkons. De gevel is van rood metselwerk. Om het sculpturale karakter te versterken zijn ramen en balkons gevat in lichtgrijze aluminium kaders. Daarbij zijn borstweringen en de voorzijde van de balkonhekken voorzien van een aluminium plaat waarin verticale ribben zijn gedrukt. De balkons zijn zo als lades die uit de gevel naar buiten zijn geschoven. Om het abstracte karakter hiervan vast te houden zijn de hemelwaterafvoeren  van de balkons weggewerkt in de spouw. 

Ontwerp: ontworpen tijdens dienstverband INBO architecten
Opdrachtgever: Trebbe voor woningstichting GoedeStede
Oplevering: 2020
Fotografie: Egbert de Boer
Publicatie: https://www.trebbe.nl/wp-content/uploads/2020/11/00022925012-STEDENBOUW-REDACTIE.pdf