Stedelijk centrum-Rotterdam

Opdracht: Urban Centre

Ontwerp: Stedenbouw als architectonische ontwerp (Stedelijk centrum)

Locatie: Rotterdam

Jaar: 2009

Opdrachtgever: Technische universiteit Delft

Status: Concept – studie

Omschrijving: In de netwerkpunt heeft Rotterdam een ​​belangrijke positie. Allerlei netwerken zijn hier met elkaar verbonden, netwerken verschillen in schaal: lokaal, regionaal, nationaal, continentaal en wereldwijd. Het Stedelijk Centrum heeft als doel om de interacties tussen netwerken te ondersteunen. Het concept van het centrum en het stedenbouwkundig plan begint met het definiëren van twee netwerken. In eerste instantie een lokaal netwerk geassocieerd met wonen, werken en recreatie. En de tweede is de (inter) nationaal netwerk dat ook verband houdt met informatie-uitwisseling en de vrijetijd. Het Stedelijk Centrum is het knooppunt van deze netwerken.

De belangrijkste functie van het Stedelijk Centrum is een conferentiefaciliteit voor lezingen, workshops en exposities. Dit deel van het programma behoort tot het (inter) nationale netwerk. De conferentiefaciliteit is ontworpen als een sculpturale helix. De helix wordt gedefinieerd als een kern en tussen elke draai van de helix wordt een ruimte gemaakt. Ruimte die wordt ingenomen door een lokaal netwerk van winkels en restaurants. De netwerken die samenwerken in het centrum maken deel uit van het publieke domein. De helix maakt de uitwisseling tussen verschillende groepen van de samenleving mogelijk.

Auteur: architect ir. Janet Schonewille-alsaifi