Auteur: architect ir. Olof Schonewille & ir. Janet Schonewille-alsaifi

Zuidwolde herbestemming school

Opdracht: Selectie – School herbestemming

Ontwerp: transformatie naar 5x woonappartementen

Locatie: Zuidwolde

Jaar: 2019 – 2020

Opdrachtgever: Zakelijk

Status: Ontwerp