Blos zet stappen in duurzaamheid en circulariteit, Arnhem

Op weg naar een circulaire economie maakt ook de bouw hierin stappen. Het project Blos in de wijk Schuytgraaf, Arnhem, kreeg dit mee als uitgangspunt. Vanuit stedenbouw was nagedacht over hittestress, waterberging en natuur inclusiviteit. Ook aan de te ontwikkelen woningen werden in dit kader eisen gesteld. Middels een puntensysteem kon gescoord worden op het huisvesten van planten en dieren bijvoorbeeld. De aannemer werd gevraagd te onderbouwen welke stappen er gezet waren in een meer duurzame bouw.

Betrekken van de toekomstige bewoner bij de planontwikkeling
Ontwikkelaar Latei stelt de bewoners centraal. Middels enquêtes en workshops kunnen zij meebeslissen over hun toekomstige woonomgeving. Ook bij Blos is dit proces doorlopen. Zo kregen bewoners twee verschillende architectuurstijlen voor de woningen te zien. Een traditionelere stijl of juist een modernere stijl. De bewoners kozen voor de laatste, dit ook omdat deze stijl juist ook uitdrukking gaf aan duurzaamheid en natuur inclusiviteit.

Het ontwerp voor Blos
Blos bevat rijwoningen en twee-onder-één kap woningen in verschillende categorieën. Afhankelijk van oriëntatie en uitzicht zijn een deel van de woningen voorzien van begroeide pergola’s. Op de verdieping is veel hout toegepast, welke natuurlijk kan vergrijzen. Over de gevel zijn verticale latten toegepast als tweede laag over de gevel. Een deel van de zijgevels is begroeid. Voor het huisvesten van dieren zijn diverse maatregelen genomen. Al deze ingrediënten zijn ingezet om te komen tot een moderne duurzame vormgeving. De composities per blok zijn asymmetrisch waarbij elk blok of ensemble ook onderling van elkaar verschilt. 

Ontwerp: ontworpen tijdens dienstverband INBO architecten
Opdrachtgever: Latei Amersfoort & Heijmans Rosmalen
Startbouw: 2023
Impressies: Axes

Auteur: architect ir. Olof Schonewille & ir. Janet Schonewille-alsaifi