Beleefcentrum de Nieuwe Afsluitdijk, Kornwerderzand

De Afsluitdijk heeft Nederland 90 jaar beschermd en wordt momenteel toekomstbestendig gemaakt. Om dit verhaal te vertellen is een beleefcentrum opgericht. Het hier getoonde ontwerp heeft destijds een tweede plaats behaald in een Design en Built selectie voor het centrum. Het ontwerp vindt zijn inspiratie in de deuren van de spuisluizen Kornwerderzand.

Sluisdeuren als ontwerpthema
Het stoere en ruwe karakter van de sluisdeuren en de plek Kornwerderzand spreekt tot de verbeelding. Binnen dit thema is een gebouw van staal, basalt, glas en sluisdeuren ontworpen. De deuren staan in twee lange rechte lijnen langs de dijk. De ruimte tussen de deuren vormt het beleefcentrum. De lengte wordt benadrukt door op beide einden nog een paar extra paar te plaatsen met de toegang tot het uitzichtplatform. De nieuwe deuren staan in een streng ritme en vormen met het lengte accent een monumentaal beeld. Voor het ontwerp kunnen bestaande sluisdeuren hergebruikt worden om te laten zien hoe groot, sterk en verweerd ze zijn. Daarbij zijn de uitwateringssluizen van de afsluitdijk het meest tot de verbeelding sprekend, maar ook kleinere schutsluis deuren uit de wijde omgeving van het IJsselmeer als enorme toegangsdeuren. De sluisdeuren boven de hoofdentree en ter plaatse van de uitzichtpunten aan de west- en oostzijde zijn hiervoor het meest geschikt. De plek en de maatvoering ervan zijn imponerend en geven de bezoeker een gevoel van de krachten en de dynamiek van de zee.

Door de langsgevels te verlengen met extra deuren en de begane grond in een dijktalud te leggen wordt de verschijningsvorm lang en horizontaal. Tussen de deuren ontstaat ruimte voor het functionele programma. De entree, het 4d-theater en het restaurant liggen op de begane grond. De experience ruimten op de eerste verdieping en de loungeruimte met uitzicht over de Waddenzee op de tweede verdieping. Vanuit de entreehal loopt een route via trappen en bordessen langs de experience ruimten op de eerste verdieping naar de uitzichtpunten aan de beide uiteinden van het gebouw. Op route beleven de bezoekers het hele gebouw in zijn omgeving. Vide’s maken zichtlijnen mogelijk die de beleving versterken.

Ontwerp: ontworpen tijdens dienstverband INBO architecten
Opdrachtgever: BAM bouw en techniek
Ontwerp: 2016
Prijzen: 2e plaats aanbesteding Built en Design

Auteur: architect ir. Olof Schonewille & ir. Janet Schonewille-alsaifi