Inspirerend wonen op syn Frysk, museum De Tiid
Vrijdag vijftien december wordt in museum De Tiid, Bolsward, de tentoonstelling “Inspirerend wonen op syn Frysk” geopend. Veertig Friese architecten tonen woningbouwplannen gerealiseerd in Friesland. Architecture Art laat hier het project “Peinder Mieden, wonen in je eigen natuurgebied” zien.

In Fryslân wordt op grote schaal aan verrassende en vernieuwende
projecten gewerkt, maar het overgrote deel hiervan is niet bekend bij het
grote publiek. Hoe kan dit? Is het omdat de ontwerpen zo perfect ingebed
zijn in het typische Friese landschap? Of ligt het aan het bescheiden,
no-nonsense karakter van de Friezen? Wat de reden ook is, Friese
architectuur mag gezien worden. Daarom presenteert Museum De Tiid
Inspirerend wonen op syn Frysk.
De dialoog over hedendaagse Friese architectuur kwam op gang na de
tentoonstelling Renaissance van moderne architectuur, over het Maison
d’Artiste. Dit model inspireert nog altijd veel Friese architecten. Hen is
gevraagd om drie van hun meest inspirerende woningbouwprojecten in
te sturen. Hieruit is een selectie gemaakt door rijksbouwmeester
Francesco Veenstra. De 54 geselecteerde ontwerpen prikkelen de kijker en
roepen vragen op. Bestaat er zoiets als typisch Friese
woningbouwarchitectuur? Wat maakt het specifiek?
De tentoonstelling is verdeeld in drie onderdelen; landelijk, stedelijk en
vrij wonen en laat een mooie mix zien van de verschillende manieren
waarop men in Fryslân woont en leeft. Vrijstaand en geschakeld,
gestapeld of in rijen, op het platteland en in de stad; de verscheidenheid
is groot. De grote foto’s van ieder project springen direct in het oog.
Daarnaast is bij ieder onderdeel een bladerboek in te zien, met uitleg over
hoe de bouwprojecten tot stand gekomen zijn en waar in Fryslân de
woonobjecten zich bevinden. Er is in de tentoonstelling bewust gekozen
voor een willekeurige weergave, die mooi aansluit bij de eveneens
willekeurige plaatsing in het landschap of in de bebouwde kom.