Opdracht: verbouwing / verduurzamen boerderij

Ontwerp: verbouw woonboerderij

Locatie: Jonkersvaart

Jaar: 2022

Opdrachtgever: bedrijf & particulier

Status: in ontwikkeling

Auteur: architect ir. Olof Schonewille & ir. Janet Schonewille-alsaifi