Architecture-Art

Architecture

Is een architectenbureau opgericht in 2009, met als werkgebied  Nederland en sporadisch daarbuiten. De ontwerpen zijn gevarieerd, zowel  woningbouw als utiliteitsbouw, van interieur of renovatie tot aan complete nieuwbouw.

Goede architectuur kent tal van aspecten. Het gaat over het maken van prettige ruimtes en het bieden van geborgenheid.  Tegelijkertijd gaat architectuur ook over bruikbaarheid en duurzaamheid. Architectuur gaat over beleven en ervaren en het toepassen van tastbare materialen. Het spectrum aan architectuurstijlen is breed, van traditioneel tot modern, van abstract tot expressief. Per opgave kijken wij welke stijl daarbij past.

Elke opgave is een architectonische zoektocht. Deze zoektocht doen we het samen de opdrachtgever. Elk ontwerpproject is unieken vraagt om een grondige aanpak. In een continue dialoog met onze klant ontwikkelen we concepten die de ontwerpvraag beantwoorden.

Continu leren met betrekking tot onze professionele is hierbij een belangrijke pijler van ons kantoor. Deelnemen aan wedstrijden is een goed instrument voor deze ontwikkeling. Ontwerpideeën die we hierbij hebben ontwikkeld, worden geïntegreerd in ons toekomstige werk. We zijn daarbij gefascineerd door moderne en internationale architectuur.

Duurzaamheid is het thema van nu en wordt in de toekomst  steeds belangrijker.  Duurzaamheid bestaat uit tal van aspecten. Het gaat bijvoorbeeld over het toepassen van materialen die de aarde het minst belasten. Het besparen van energie en toepassen van duurzame energiebronnen. Het bewust zijn van afvalstromen en mogelijkheden zien om deze circulair toe te passen. Integratie van duurzaamheid begint bij ons vanaf de eerste fase van het schetsontwerp. Naarmate het ontwerpproject vordert wordt het verder vertaald in de materialisatieen de installatie technische aspecten tot en met de detail.

Art

Naast architectuur introduceren wij kunst in verschillende vormen op de site. Om onze creativiteit hier te blijven stimuleren maken wij digitale kunst. Door brede kennis en de vaardigheden met de digitale programma’s kunnen wij  3D sculpturen en designs maken. Dit is een reflectie van de moderne tijd.  Als tegenhanger zijn wij ook bezig met klassieke schilderkunst, juist als contrast met de moderniteit.