Natuur- en waterlandgoed Trijntje Wiel, Joure

Op dit natuur- en waterlandgoed van circa 35 ha zijn twee van de drie particuliere villa’s ondertussen gebouwd. Elke villa heeft minimaal een perceeloppervlakte van 5,5 ha, waarvan 5000 m2 voor privégebruik, het overige terrein is openbaar toegankelijk.

Moderne landgoederen
De provincie Friesland wil graag een (beperkt) aantal moderne landgoederen binnen de provinciegrenzen ontwikkelen. De opdrachtgever sluit met het project Trijntje Wiel aan op dit beleid van de provincie. Het nieuwe landgoed wordt omgebouwd van intensieve veehouderij naar extensieve veehouderij en grotendeels openbaar toegankelijk met een recreatieve en educatieve functie.

Natuur- en waterlandgoed
Het nieuwe landgoed vormt een waterrijk gebied met nieuwe natuurwaarden waarbij meer boezemwater wordt gecreëerd. De openheid en het extensieve beheer door begrazing is aantrekkelijk voor weidevogels. Het openbare karakter, waarbij meerdere ommetjes in de regio mogelijk zijn, maakt het gebied aantrekkelijk voor bezoekers. Het versterkt de beleving van het gebied. In de toekomst verschijnt in het verlengde van de vaart een natuurobservatiepunt of vogelkijkhut. Dit punt biedt zicht over het water (Trijntje Wiel) en een zwaluwenwand.

Moderne villa’s
Drie moderne villa’s vormen de basis van het landgoederf. De woningen zijn georiënteerd op het water en staan in de as van sluis naar klokkenstoel. De woningen vormen een vertaling van een klassiek landhuis met een belhuis en koetshuis en zijn ontworpen in dezelfde architectuur met hetzelfde materiaalgebruik. De architectuur is modern en hedendaags, en tegelijkertijd statig en formeel.

Architectuur en landschap
De woningen bestaan uit gestrekte volumes met daarop verticale opbouwen. Per villa verschilt het aantal opbouwen. Dit is een vertaling  van de traditionele hiërarchie op een landgoed met een bel- en koetshuis en de landgoedvilla zelf. Onderling gaan de villa’s een relatie aan door middel van een dubbele tuinmuur, die de volumes met elkaar verbindt. Binnen de tuinmuur zijn de bijgebouwen gesitueerd. Deze tuinmuur waarborgt de privacy die zo karakteristiek is voor landhuizen. De materialisatie van de tuinmuren en de verticale opbouwen vormt geeft de herkenning met de bestaande bebouwing. Bovendien verankeren de vloeiende lijnen van de villa’s en tuinmuren de architectuur met het landschap.

Ontwerp: ontworpen tijdens dienstverband Inbo architecten
Opdrachtgever: Particulier
Oplevering: vanaf 2015
Fotografie: Auke van der Weide

Auteur: architect ir. Olof Schonewille & ir. Janet Schonewille-alsaifi